Ľudová hudba

 

 

Marek Kocian – 1. husle, primáš; Robert Pustaj – 2. husle; Hugo Šebestian – 1. a 2. husle; Jozef Oravkin – kontrabas; Kristián Mušuka – kontrabas; Alžbeta Jarabová – cimbal; Nikola Černáková – akordeón; Marcel Sobota – 2. husle, kontrabas;
Vedúci ľudovej hudby: Milan Berky – husle, viola, kontrabas

X