Pomôžte slovenskému folklóru

a darujte 2% z vašich daní

Aj Vy môžete pomôcť zachovaniu krás slovenského folklóru
a podporiť činnosť Folklórneho súboru Urpín poukázaním 2% z Vašich daní!

Vyhlásenie o poukázaní 2%

Fyzické osoby – zamestnanci poukazujú 2% vypísaním a odovzdaním „Vyhlásenia o poukázaní 2%“, ktoré nájdete nad týmto textom a „Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov“, ktorú Vám odovzdá zamestnávateľ. Právnické osoby vpisujú údaje FS Urpín priamo do daňového priznania.

Ďakujeme!

X