2% z vašich daní

V tomto roku nie sme registrovaní ako poberatelia 2% z daní. Rozhodli sme sa však pomôcť Detskému folklórnemu súboru Radosť a podporiť ich činnosť

Uvádzame preto tlačivo DFS Radosť a aj vy tak môžete podporiť poukázaním 2% z vašich daní ich činnosť!
Vyhlásenie o poukázaní 2%

Fyzické osoby – zamestnanci poukazujú 2% vypísaním a odovzdaním „Vyhlásenia o poukázaní 2%“, ktoré nájdete nad týmto textom a „Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov“, ktorú Vám odovzdá zamestnávateľ. Právnické osoby vpisujú údaje DFS Radosť priamo do daňového priznania.

Ďakujeme!

X